celsiusi

ზამთრის სეზონზე გათბობა აქტუალური და საჭიროა. შესაბამისად,  გათბობის სისტემებთან დაკავშირებული საკითხებზე ბევრი კითხვა ისმის. ცენტრალური გათბობის ახალი სისტემები ჩვენი ცხოვრების სწრაფი ტემპის გათვალისწინებით სულ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და მოთხოვნადი ხდება. 2-3 წლის წინ მომხმარებელი  გაზის გამათბობელს ანიჭებდა უპირატესობას, ახლა ის ცენტრალურმა გათბობამ ჩაანაცვლა.  ხარისხიანი მომსახურება და კომფორტი-  ეს იზიდავს მომხმარებელს. სწორად შერჩეული  ცენტრალური გათბობა ნაკლებად ხარჯიანია, მეტ სითბოს უზრუნველყოფს და რაც მთავარია უსაფრთხოა.  გათბობის სისტემის მონტაჟამდე, მისი სწორი დაგეგმვა-პროექტირებაა საჭირო. პროექტირება აერთიანებს თბოიზოლაციის გათვალისწინებით, ქვაბის  სიმძლავრის, რადიატორების რაოდენობის/ დიამეტრის,  სველი წერტილების (აბაზანა, სამზარეულო) მილგაყვანილობის სწორად განსაზღვრას,  რათა არ წარმოიქმნას ტენიანობა და ნებისმიერ ამინდში კომფორტული გარემო გარანტირებული იყოს. ერთნაირ ფართზე გათვლილმა  გათბობის სისტემამ შესაძლოა სხვადასხვა შედეგი მოგვცეს. ამის მიზეზი ყველაზე ხშირად პროექტირების ან პროდუქციის არჩევის დროს დაშვებული შეცდომაა. „ცელსიუსის“  მომხმარებლებისთვის გათბობის სისტემის პროექტირება უფასოა, რათა მათ თავი დაიზღვიონ ყველა ზემოაღნიშნული პრობლემებისგან. საგანგებო რეჟიმის მიუხედავად, მომხმარებელთან  მუშაობა კომფორტულად მიმდინარეობს, ონლაინ კონსულტაციით  და დისტანციური მომსახურებით. ამას ემატება პროექტირება და პროდუქციის ადგილზე სრულიად უფასო მიწოდება, რაც მომხმარებელთა კეთილგანწყობას ამაღლებს. კომპანია ცელსიუსი იტალიური  ბრენდი „არისტონის „ ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში, როგორც პროდუქციით, ასევე სერვისით. ეს ფაქტი  ადასტურებს სერტიფიცირებულ მაღალხარისხიან  მომსახურებას და  ოფიციალურ  5 წლამდე გარანტიას. სტატია გამოქვეყნებულია მარკეტერის გუნდიის მიერ: სტატიის ბმული

During the winter season, heating is urgent and needed. Consequently, many questions are heard about issues related to heating systems.

New central heating systems are becoming increasingly important and in demand given the fast pace of our lives.

2-3 years ago the consumer preferred the gas heater, now it has been replaced by central heating. Quality service and comfort - it attracts customers.

Properly selected central heating is less expensive, provides more heat and most importantly is safer. Prior to the installation of the heating system, its proper planning-design is required.

The design combines thermal insulation, boiler capacity, number of radiators / diameter, bathroom (bathroom, kitchen) piping to ensure that no moisture is generated and a comfortable environment is guaranteed in any weather.

A heating system designed for the same space may give us different results. The reason for this is most often a mistake made when designing or choosing a product.

Designing a heating system for Celsius customers is free to avoid all of the above problems.

Despite the emergency mode, the work with the customer is comfortable, with online consultation and remote service. Added to this is the design and on-site delivery of products completely free of charge, which enhances customer goodwill.

The company Celsius is the official representative of the Italian brand 'Ariston' in Georgia, both in terms of products and services. This fact confirms the certified high quality service and the official 5 year warranty.

Article Posted by Marketer Team: Article Link

Article Author მარკეტერი, 2021-03-01